THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2. NĂM 2023

  19/08/2023

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

----------------------

Số: 04/TB-YD.ASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

 

Hưng Yên, ngày 19 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Hệ liên thông, cao đẳng chính quy năm 2023

(Mã trường: CDD2291)

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông, cao đẳng văn bằng 2 năm 2023 như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

2. Đối tượng tuyển sinh:

2.1 Đối với cao đẳng liên thông:

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

c) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên có nhu cầu học để lấy bằng cao đẳng.

2.2. Đối với hệ cao đẳng văn bằng 2:

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Ngành tuyển sinh và đào tạo:

TT

Hệ đào tạo

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Liên thông Cao đẳng

Dược

6720201

300

 

2

Điều dưỡng

6720301

250

 

3

Cao đẳng văn bằng 2 Dược 5720201 60  

4

Cao đẳng văn bằng 2

Điều dưỡng

6720301

60

 

Số chỉ tiêu giữa các ngành có thể thay đổi theo tình hình thực tế tuyển sinh sao cho không vượt quá chỉ tiêu quy định của Tổng cục GDNN.

5. Lệ phí xét tuyển:

Hệ Cao đẳng liên thông, Cao đẳng văn bằng 2: 500,000 đồng/hồ sơ

6. Khối lượng kiến thức:

- Cao đẳng liên thông: 70 tín chỉ

- Cao đẳng văn bằng 2: 90 tín chỉ

7. Quy định học phí: 335.000đ/tín chỉ.

8. Thời gian nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

9. Hình thức, hồ sơ đăng ký dự tuyển:

9.1. Hình thức đăng ký dự tuyển:

- Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường, link đăng ký:

https://forms.gle/goxSzxn18wBRqo1n9

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về các cơ sở của nhà trường theo địa chỉ bên dưới.

9.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- 01 phiếu đăng ký dự tuyển

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và bằng tốt nghiệp trung cấp, bảng điểm trung cấp (đối với cao đẳng liên thông);

- 01 bản sao công chứng bằng Cao đẳng, bảng điểm cao đẳng trở lên (đối với cao đẳng văn bằng 2)

Thông tin chi tiết liên hệ: Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN:

- Trụ sở: Km 15+150 quốc lộ 5 (Hà Nội đi Hải Phòng), Văn Lâm, Hưng Yên.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Hà Nội: Lô TH1 khu đô thị Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Hotline: 0522 969 969 - 0243 9999 234

- Website: https://cdasean.edu.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/truongyduocasean

 

Nơi nhận:

- Tổng cục GDNN (để b/c);

- Sở Lao động TB&XH (để b/c);

- Hệ thống web của Trường;

- Các trường THPT;

- Lưu VT, PĐT, Trung tâm TT&TS.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
       
( Đã ký)

ThS. Phạm Văn Ngưng  

Bình luận

Tin tức mới