TIN TỨC

ĐÀO TẠO

| Hợp tác Quốc tế

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG
26/04/2021

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Thực hiện quy định của Nhà nước về nghỉ Lễ ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động Mùng 1 tháng 5. Trường Cao đẳng Y - Dược Asean thông báo lịch nghỉ Lễ như sau:


Đang truy cập
logo creation
Creation design
Đ
ã truy cập