Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cao đẳng đợt 1 - năm 2022

  19/05/2022

THÔNG BÁO

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy và liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng - đợt 1 năm 2022

 

Trường cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 8 chính quy, liên thông - đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch phát bằng:

 

Thời gian

Phân lớp nhận bằng

Số lượng sinh viên

Địa điểm

Ngày 24/5/2022

LTD8B, LTD8C, LTĐD8A

58

Phòng đào tạo

Ngày 26/5/2022

K8N2, K8N3, K8N4, K8N5, K7ĐD2, K7ĐD5A

81

Phòng đào tạo

Ngày 27/5/2022

K8P2, K8P3, K8P4, K8P5

91

Phòng đào tạo

Ngày 28/5/2022

K8P6, K8P7, K8P8, K8P9, K7SD3, K6P3D

87

Phòng đào tạo

Ngày 31/5/2022

K8P1

18

Phòng đào tạo

 

2. Một số lưu ý khi nhận bằng:

- Tất cả sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp phải trình bản gốc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước. Trường hợp người nhận thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định.

- Sinh viên chưa hoàn thành các khoản kinh phí thì không được nhận bằng tốt nghiệp.

- Trường hợp sinh viên vì lý do cá nhân chưa đến nhận bằng theo lịch trên thì sẽ nhận bằng vào thứ 3 hàng tuần (trong giờ hành chính) theo quy định.

- Sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin trên văn bằng. Trường hợp phát hiện sai lệch thì báo trực tiếp cho người phát bằng và làm đơn đính chính văn bằng (theo mẫu).

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để biết)

- Sinh viên các lớp (để th/h);

- Phòng đào tạo - Khảo thí (để th/h);

- Phòng kế toán (để th/h);

- Lưu VT.         

Hưng Yên, ngày 19 tháng 5 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Đường Xuân Tùng

 

Bình luận

Tin tức mới