Hiển thị
  29/12/2017

Thời khóa biểu tuần học 21 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 21 năm học 2017 - 2018

  21/12/2017

Thời khóa biểu tuần học 20 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 20 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  15/12/2017

Thời khóa biểu tuần học 19 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 19 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  08/12/2017

Thời khóa biểu tuần học 18 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần 18 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  30/11/2017

Thời khóa biểu tuần học 17 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học thứ 17 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  24/11/2017

Thời khóa biểu tuần học 16 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học thứ 16 Trường Cao Đẳng Y - Dược ASEAN

  19/11/2017

Thời khóa biểu tuần học 15 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu Tuấn thứ 15 năm học 2017-2018

  03/11/2017

Thời khóa biểu tuần học 13 năm học 2017-2018

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu tuần học 13 năm học 2017-2018, áp dụng từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2018 tới toàn thể sinh viên trong trường

  28/10/2017

Phát động cuộc thi "Tôi chọn nghề" năm 2017 do Bộ LĐTB&XH và Báo Tuổi trẻ tổ chức

Thực hiện kế hoạch của Tổng Cục GDNN phối hợp với Báo Tuổi trẻ nhằm đẩy mạnh con đường lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai!