Hiển thị
  23/05/2018

Từ 1/6, Sở Y tế chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3

Từ ngày 1/6 sẽ chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3 cho cá nhân là công dân Việt Nam

  09/05/2018

Tấm gương thành công của một sinh viên Cao đẳng Dược

Có việc làm đúng ngành học ngay sau khi tốt nghiệp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của sinh viên. Không cần chọn con đường vào Đại học, Phùng Mạnh Hiếu là gương mặt thành công sớm khi chọn học ngành Dược, Trường Cao đẳng Y Dược Asean để theo đuổ

  26/04/2018

Thời khóa biểu tuần học 38 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 38 năm học 2017 - 2018

  09/03/2018

Thời khóa biểu tuần học 31 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 31 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  02/03/2018

Thời khóa biểu tuần học 30 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 30 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y - Dược ASEAN

  02/02/2018

Thời khóa biểu tuần học 29 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 29 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y - Dược ASEAN

  25/01/2018

Thời khóa biểu tuần học 25 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 25 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  19/01/2018

Thời khóa biểu tuần học 24 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 24 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  11/01/2018

Thời khóa biểu tuần học 23 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 23 năm học 2017 -2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  05/01/2018

Thời khóa biểu tuần học 22 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 22 năm học 2017-2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN