Hiển thị
  04/07/2019

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2018 - 2019

hực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tế, Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè các lớp Cao đẳng Khóa 6, 7, 8 như sau:

  17/06/2019

Nghị định 54/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số và biện pháp thi hành Luật Dược

Nghị định này quy định về Chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ nang; đánh giá cơ sở sản xuất thuốc tại nước ngoài; thẩm quyền, hình thức, thủ tục thu hồi nguyên liệu làm thuốc

  23/05/2018

Từ 1/6, Sở Y tế chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3

Từ ngày 1/6 sẽ chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3 cho cá nhân là công dân Việt Nam

  09/05/2018

Tấm gương thành công của một sinh viên Cao đẳng Dược

Có việc làm đúng ngành học ngay sau khi tốt nghiệp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của sinh viên. Không cần chọn con đường vào Đại học, Phùng Mạnh Hiếu là gương mặt thành công sớm khi chọn học ngành Dược, Trường Cao đẳng Y Dược Asean để theo đuổ

  26/04/2018

Thời khóa biểu tuần học 38 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 38 năm học 2017 - 2018

  09/03/2018

Thời khóa biểu tuần học 31 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 31 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  02/03/2018

Thời khóa biểu tuần học 30 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 30 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y - Dược ASEAN

  02/02/2018

Thời khóa biểu tuần học 29 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu tuần học 29 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y - Dược ASEAN

  25/01/2018

Thời khóa biểu tuần học 25 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 25 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN

  19/01/2018

Thời khóa biểu tuần học 24 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu tuần học 24 năm học 2017 - 2018 Trường Cao Đẳng Y Dược ASEAN