Liên thông Cao đẳng Dược

  22/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC.

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Loại hình đào tạo : Liên thông

1. Mục tiêu chung

          Đào tạo người Dược sĩ trình độ từ trung cấp lên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về thái độ

          - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

          - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

          - Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên.

          - Coi trọng kết hợp y- dư­ợc học hiện đại với y - d­ược học cổ truyền.

b) Về kiến thức

- Có kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở.

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành.

- Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

c) Về kỹ năng

- Quản lý, cung ứng thuốc.

- Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm.

- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao.

- Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

3. Thời gian đào tạo: 12 tháng

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 70 tín chỉ

5. Chương trình

- Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Dược được nhà trường xây dựng dựa trên bảng đối chiếu chương trình đào tạo trình độ trung cấp chính quy và trình độ cao đẳng chính quy ngành Dược do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình đã được cập nhật đầy đủ các quy định mới trong giáo dục đảm bảo tính hội nhập và tiên tiến.

  • Kiến thức giáo dục đại cương
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm có Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức chuyên ngành).
  • Bên cạnh đó sinh viên của nhà trường còn được học thêm những môn nằm trong Kiến thức bổ trợ/đặc thù của ngành

 

6. Kế hoạch sắp xếp nội dung và quỹ thời gian :

Nhà trường bố trí và điều chỉnh các học phần của các học kỳ để đảm bảo tính logic và tính hệ thống của chương trình đào tạo theo trình tự để sinh viên học các học phần thuộc kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành trước, sau đó mới học các học phần thuộc kiến thức ngành.

 

7. Thực hành bệnh viện và thực tập tốt nghệp.

7.1. Thực hành – thực tập bệnh viện : Các bộ môn tổ chức cho sinh viên thực tập theo nhóm (12 – 15 sinh viên/nhóm) tại phòng thí nghiệm của trường và bệnh viện thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

7.2. Thực tập tốt nghiệp : Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện Trung ương đóng tại Hà Nội dưới sự giám sát và hướng dẫn của giảng viên thỉnh giảng của bệnh viện và giảng viên của trường.

 

8. Phương pháp dạy/học :

Đảm bảo lấy sinh viên làm trung tâm, tăng cường các phương tiện nghe, nhìn và thực hành. Dạy/ học theo phương pháp tích cực. Cung cấp đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho sinh viên trước khi bắt đầu học. Khuyến khích sinh viên chuẩn bị bài trước.Tăng thời gian cho sinh viên thảo luận nhóm và thực hành trong phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

9. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi học xong chương trình học liên thông Cao đẳng Dược và tốt nghiệp sẽ có thể lựa chọn được công việc cho bản thân, tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người. Những sinh viên tốt nghiệp liên thông Cao Đẳng Dược ra trường có thể làm được nhiều công việc khác nhau như:

  • Có thể làm việc ở những bệnh viện, công việc của bạn là sẽ chịu trách nhiệm cung ứng đảm bảo chất lượng thuốc. Ngoài ra dược sĩ cũng sẽ là người tham vấn với bác sĩ trong việc kê toa, hay hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc…
  • Những sinh viên tốt nghiệp liên thông Cao đẳng Dược cũng có thể nghiên cứu quy trình sản xuất ra công thức, rạng bào chế, hoạt chất lới, hay theo dõi quy trình sản xuất,…
  • Bạn cũng sẽ có thể công tác tại khoa dược của những Trường Cao đẳng với vai trò là giảng viên, kĩ thuật viên.
  • Dược sĩ cũng đóng vai trò là người kiểm tra thuốc, qua đó giúp phát hiện thuốc giả, kém chất lượng…
  • Bạn cũng có thể làm việc ở những cơ sở bán thuốc, hay những công ty phân phối, nhập khẩu thuốc…

Bình luận