Hơn 400 sinh viên hoàn thành chương trình giáo dục QP-AN năm 2022

  08/08/2022

Hơn 400 sinh viên đã hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 1 năm 2022

Trong 4 ngày từ 04/8 - 7/8/2022, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Thủy Lợi cơ sở Hưng Yên hơn 400 sinh viên các khóa 10, 11 hệ chính quy và khóa 10, 11 hệ liên thông của Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN đã tham gia học phần thực hành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong chương trình đào tạo cao đẳng (các lớp đã hoàn thành xong học phần lý thuyết ở học kỳ 2 năm học 2021-2022). Giáo dục Quốc phòng - An ninh là môn học bắt buộc đối với sinh viên hệ cao đẳng trong chương trình giáo dục nghề nghiệp. Theo Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH, đối với sinh viên hệ cao đẳng phải hoàn thành 13 bài vừa lý thuyết và thực hành.

Mặc dù trải qua thời gian học và huấn luyện vất vả nhưng tất cả sinh viên đều thể hiện được tinh thần tích cực và học tập hăng say cả trong lý thuyết và thực hành để hoàn thành môn học theo đúng quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Bình luận

Tin tức mới