Viện GIZ CHLB Đức thăm và làm việc với Cao đẳng Y - Dược ASEAN

  03/03/2016

Ngày 2/3/2016, Trường Cao đẳng ASEAN đã có buổi làm việc với Viện GIZ Cộng hòa Liên bang Đức trong chương trình hợp tác đào tạo Điều dưỡng viên tại CHLB Đức.

Tham dự chuyến thăm và làm việc với Trường Cao đăng ASEAN có Bà Marion Ewert - Phụ trách dự án - Vụ ZB4 Kinh tế Y tế - Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng Hòa Liên bang Đức làm trưởng đoàn; BàTiến sĩ Reinhild Ernst - Giám đốc Dự án Tổ chức Hợp tác Quốc tế GIZ; Bà Chu Thị Phương Nhung - Điều phối viên khu vực Dự án Tuyển chọn và Đào tạo Nhân lực cho ngành Điều dưỡng - Tổ chức Hợp tác Quốc tế GIZ, Hà Nội; Ông Trần Phi Tước - Nguyên Vụ trưởng vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội - Tư vấn Dự án Tuyển chọn và Đào tạo Nhân lực cho ngành Điều dưỡng - Tổ chức Hợp tác Quốc tế GIZ, Hà Nội.

Mục đích chuyến thăm của Đoàn là khảo sát tình hình thực tế về cơ sở vật chất của Trường để hợp tác đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng chất lượng cao cho Cộng hoà Liên bang Đức trong thời gian tới.

Tiếp đoàn có Nhà giáo Trần Kim Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; PGS.TS Phan Tuý Hiệu trưởng Nhà trường và lãnh đạo các phòng ban. Buổi làm việc đã diễn ra trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, chân thành và hữu nghị. Buổi làm việc đã mở ra nhiều hướng hợp tác lâu dài giữa Trường Cao đẳng ASEAN và Viện GIZ Cộng hòa Liên bang Đức. Đây cũng là cơ hội để Khoa Điều dưỡng Nhà trường phát triển theo hướng chuẩn quốc tế trong thời gia tới và là cơ hội cho sinh viên ngành Điều dưỡng có nguyện vọng học tập, làm việc tại CHLB Đức.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Viện GIZ, CHLB Đức đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Trường Cao đẳng ASEAN và Viện GIZ, CHLB Đức. Đây cũng là tiền đề để Nhà trường phấn đấu trở thành Trường Đại học chuẩn quốc tế trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi làm việc

Ghi nhận: HTQT

Bình luận

Tin tức mới