Hiển thị
  12/06/2018

Tuyển dụng Kỹ thuật viên phòng thực hành

Trường Cao đẳng Y - Dược Asean được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ đào tạo khối ngành Khoa học sức khỏe theo chuẩn của Bộ Y tế. Năm học 2018-2019, Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ Kỹ thuật viên như sau:

  24/11/2016

Tuyển dụng cán bộ, giảng viên và kỹ thuật viên năm 2016

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng và phát triển, Trường Cao đẳng Asean thông báo tuyển dụng giảng viên, kỹ thuật viên dược...năm 2016