Từ 1/6, Sở Y tế chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3

  23/05/2018

Từ 1/6, Sở Y tế chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3.

Ngày 10/5, ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, kể từ ngày 1/6 tới đây, Sở Y tế chính thức triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3 cho cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội.

Kể từ 1/6, người xin cấp chứng chỉ hành nghề dược sẽ nộp hồ sơ qua mạng. (Hình minh họa)

Đây là bước tiến quan trọng trong việc đơn giản hoá thủ tục hành chính để xin cấp chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân có nhu cầu cấp mới hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội.

Thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dược trực tuyến mức độ 3 tức là người dân được Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn để thực hiện việc đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dược trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội tại địa chỉ https://egov.hanoi.gov.vn. Các Dược sĩ cũng cần biết rằng: Khi triển khai cấp chứng chỉ hành nghề trực tuyến, Sở Y tế Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đề nghị bằng văn bản giấy của cá nhân.

Trong năm 2018, Bộ Y tế chỉ đạo ngành Y tế Việt Nam cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng cho ngành y tế, duy trì hoạt động của các phần mềm để quản lý văn bản và hồ sơ công việc; quản lý công sản; hệ thống thông tin tiêm chủng mở rộng; báo cáo bệnh truyền nhiễm; phần mềm lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử và tầm soát ung thư sớm trên địa bàn thành phố. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt tối thiểu 90%...

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội xây dựng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và tiếp tục rà soát, bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 60% thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm triển khai đồng bộ hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung ba cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thống nhất toàn thành phố. Ngành Y tế Việt Nam tích hợp ứng công nghệ thông tin để hình thành Chính phủ điện tử nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân. Cùng với đó, ngành y tế tích cực xây dựng hình ảnh để người dân đánh giá mức độ hài lòng với dịch vụ công.

Sở Y tế Hà Nội cấp chứng chỉ Hành Nghề Dược trực tuyến từ 1/6/2018

Người muốn cấp chứng chỉ hành nghề dược phải đáp ứng những điều kiện sau đây theo điều 13 và 15 Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

a) Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc;

b) Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh như Nhà thuốc, Công ty Dược…

1. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tuỳ theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc:

a) Bằng tốt nghiệp đại học dược;

b) Bằng tốt nghiệp cao đẳng dược;

c) Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học;

d) Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền.

Các loại văn bằng quy định tại điểm g khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội

Bình luận

Tin tức mới