Trung tâm Truyền thông & tuyển sinh

  22/01/2019
 1. Tên: Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh
 2. Cơ cấu tổ chức
  1. Ban lãnh đạo
 • Giám đốc:
 • SĐT:
 • Email:
  1. Danh sách cán bộ nhân viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

Nguyễn Thế Lực

Giám đốc

 

 

2

Nguyễn Duy Sơn

Chuyên viên

 

 

3

Nguyễn Văn Hạnh

Chuyên viên

 

 

4

Phạm Lệ Quyên

Chuyên viên

 

 

5 Nguyễn Thu Trang Chuyên viên    
6 Nguyễn Xuân Phương Chuyên viên    
7 Nguyễn Như Quỳnh Chuyên viên    
8 Thế Thị Liên Chuyên viên    
9 Lê Huyền Trang Chuyên viên    
10 Hoàng Văn Bắc Chuyên viên    
11 Trần Thị Nga Chuyên viên    
12 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên    
13 Nguyễn Thị Lan Anh Chuyên viên    
14 Giáp Đăng Hoạt Chuyên viên    

 

 1. Chức năng
 • Nghiên cứu, lập kế hoạch tuyển sinh hằng năm theo quy chế của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Đề án tuyển sinh của nhà trường
 • Khai thác, mở rộng thị trường hợp tác đối với đối tác trong và ngoài nước
 • Thực hiện tổ chức công tác tuyển sinh cho nhà trường: tư vấn, hỗ trợ hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.
 • Quảng bá thương hiệu, các hình ảnh hoạt động của Nhà trường tới các tổ chức kinh tế, xã hội và người đọc.
 1. Nhiệm vụ
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và TCCN hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định về tuyển sinh của Nhà trường.
 • Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh trên địa bàn cả nước đặc biết là các tỉnh khu vực phía bắc và Hà Nội. Giới thiệu công tác tuyển sinh với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, học sinh các lớp 12 biết về các nội dung tuyển sinh, chỉ tiêu cụ thể từng năm của các hệ đào tạo, các ngành nghề đào tạo của Nhà trường.
 • Tạo ra một bộ phận hoạt động chuyên nghiệp trong công tác tuyển sinh và truyền thông chính của Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN.
 • Là Trung tâm duy nhất giúp Chủ tịch Hội đồng quảng trị và Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, truyền thông tại Hà Nội.
 • Tổ chức thông báo về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh và các hệ, các ngành nghề nhà trường đang tuyển sinh và đào tạo. Kết hợp cùng các Phòng, Khoa liên quan thực hiện tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh và các quy định của Bộ Giáo dục
 • Giúp Chủ tịch HĐQT về việc biên soạn, sản xuất các loại tài liệu truyền thông và tuyển sinh như:
 • Các loại tài liệu băng, đĩa từ về tuyển sinh.
 • Website truyền thông tuyển sinh.
 • Tờ rơi, băng rôn, phông bạt tuyển sinh.
 • Cung ứng các tài liệu truyền thông, quảng bá tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường tực tiếp hoặc gián tiếp tới người đọc.

 

 

Bình luận