Thông báo về việc trở lại trường học tập và làm việc

  29/04/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ LẠI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC

Kính gửi: 

                - Các đơn vị trong trường;

               - Toàn thể học sinh sinh viên.

Sau thời gian dài phải dừng việc học tập và làm việc do dịch bệnh Covid-19. Thực hiện quy định của Chính phủ và Quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc bố trí quay trở lại làm việc và học tập cho toàn trường. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y Dược Asean thông báo lịch quay trở lại làm việc và học tập như sau:

1. Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động:

Thời gian làm việc trở lại: bắt đầu từ ngày 04/05/2020

2. Đối với học sinh sinh viên

Thời gian quay trở lại học tập: từ ngày 11/05/2020

3. Yêu cầu chung:

- Tiếp tục thực hiện công tác khử trùng, phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đã triển khai.

- Luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng, chủ động khai báo sức khỏe dịch tễ. Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên thực hiện việc đeo khẩu trang khi tham gia trên đường cũng như trong khuôn viên nhà trường, có thể sử dụng khẩu trang vải theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Nhận được thông báo này, Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên do mình phụ trách, Giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên của lớp mình biết và nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!

công hòa xã hội chủ nghĩa việ nam động laập fdàdsàd ầdsòhao

Hưng Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

 

Bình luận

Tin tức mới