Thông báo về việc tổ chức lớp học lại Khóa 8 năm học 2020 - 2021

  22/08/2020

THÔNG BÁO

Kế hoạch học trả nợ môn học/mô-đun đối với sinh viên khóa 8 (lần 1)

 

Kính gửi:      - Giáo viên chủ nhiệm;

- Ban cán sự và sinh viên các lớp,

                                                                                                                                                                         

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 và căn cứ Quy chế tổ chức học lại, thi lại. Nhà trường thông báo kế hoạch học trả nợ mô đun/môn học đối với sinh viên còn nợ môn như sau:

1. Thời gian

- Bắt đầu từ ngày 24/08/2020

- Thời khóa biểu Phòng đào tạo sẽ công bố trực tiếp trên website của Nhà trường để sinh viên nắm bắt được thông tin cụ thể.

2. Học phí: 335,000 đồng/tín chỉ 

- Đối với lớp học từ 10 sinh viên trở lên nộp học phí: 335,000 đồng/tín chỉ.

- Đối với Mô-đun dưới 10 sinh viên và được xếp lớp học ghép ( như trong file đính kèm) lệ phí là 150,000 đồng/ tín chỉ.

3. Yêu cầu:

- Đối với Mô-đun dưới 10 người và đã được Phòng đào tạo xếp lớp học ghép, yêu cầu sinh viên lên nhận đơn ( theo mẫu mới in sẵn) tại Phòng đào tạo. 

- Sinh viên khi lên nhận đơn phải hoàn thiện kinh phí trước khi vào lớp học lại.

- Trình tự lần lượt: 

+ Sinh viên lên nhận đơn tại Thầy Sơn ( 0967016777 ) 

+ Sinh viên cầm đơn in sẵn sang phòng kết toán gặp Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm hoặc Cô Nguyễn Thị Thu Trang để hoàn thiện kinh phí Mô-đun học lại.

+ Trường hợp học bổ sung không mất phí học lại cũng phải mang giấy sang phòng kế toán xác nhận.

+ Sinh viên sau khi có xác nhận từ phòng kế toán mang nộp lại cho Thầy Sơn để ghim vào Sổ tay Giáo viên các lớp được xếp học lại.

+ Các lớp tổ chức học lại riêng sau thời hạn đăng ký không cần nhận đơn, sinh viên xuất trình biên lai thu học phí học lại cho Phòng đào tạo để xác nhận và tiến hành thêm tên vào Sổ tay giáo viên Mô-đun học lại tối thiểu 2 ngày trước khi bắt đầu học.

+ Đối với Mô-đun tổ chức lớp học riêng sẽ có lịch học trên thời khóa biểu chung của toàn Trường theo tuần. 

Nhận được thông báo này đề nghị giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự các lớp và sinh viên thuộc diện học trả nợ môn (có danh sách kèm theo) nghiêm túc thực hiện.

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành các thủ tục không được vào lớp và không được tính kết quả học tập.

Danh sách sinh viên và mô - đun/môn học kèm theo:

 

 

Bình luận

Tin tức mới