Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2020

  29/08/2020

Thông báo kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2020

       Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ năm 2020, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo toàn thể đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh sinh kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2020 như sau:
 

1. Thời gian nghỉ Lễ:

Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên toàn Trường được nghỉ học tập và làm việc trong thời gian 01 ngày: Thứ 4 ngày 02/9/2020

 

2. Chế độ nghỉ Lễ:

Cán bộ, giảng viên, nhân viên nghỉ Lễ được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường

Vậy, Nhà trường thông báo để cán bộ, giảng viên, nhân viên và toàn thể sinh viên biết và thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

Bình luận

Tin tức mới