Thông báo về việc hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả học lại (danh sách lần 1)

  09/07/2020

Thông báo về việc hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả học lại (danh sách đăng ký lần 1)

 

Phòng đào tạo thông báo về việc hoàn thiện tục công nhận kết quả học tập của sinh viên đã đăng ký và tham gia học lại cùng với sinh viên Khóa 9 các môn học: Dược lý, Điều dưỡng cơ sở 1, Giải phẫu, Sinh lý đối với sinh viên các lớp thuộc Khóa 7, Khóa 8, Khóa 7 song bằng (có danh sách sinh viên kèm theo) như sau:

1. Các thủ tục hoàn thiện:

Xác nhận của Phòng kế toán (Phòng kế toán chỉ xác nhận những sinh viên đã hoàn thành học phí học lại).

- Xác nhận của Phòng đào tạo. Lưu ý: Phòng đào tạo chỉ xác nhận khi sinh viên hoàn thành học phí, hoàn thành điểm (có xác nhận của Giảng viên bộ môn)

2. Thời gian hoàn thiện các thủ tục:

Từ ngày 10/07/2020 đến 16h00 ngày 21/07/2020.

Lưu ý: Quá thời hạn trên sinh viên không hoàn thiện thủ tục thì Phòng đào tạo sẽ hủy kết quả sinh viên đã học và phải đăng ký học lại lần 2.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

Nguyễn Duy Sơn

Điện thoại: 0967016777;

Email: nguyenduyson259@gmail.com

Danh sách sinh viên gửi kèm thông báo download tại đây 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới