Thông báo về việc giới thiệu Chức danh và chữ ký Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường

  13/05/2022

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường

---------------------------------

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-YD.ASEAN-HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Trường cao đẳng Y - Dược ASEAN về việc giao Phó Hiệu trưởng phụ trách trường. 

Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo: Kể từ ngày 10/5/2022, ThS. Đường Xuân Tùng - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng đảm nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo!

Bình luận

Tin tức mới