Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 1 - năm 2019

  14/02/2019

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN

------------------------------------

Số     /TBTS-YDASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hưng Yên, ngày 12 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng đợt 1 năm 2019

Kính gửi:     - Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện……………………………………………..

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV và 27/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

          Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

          Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số  352/2017/GCNĐKHĐ-GDNN ngày 19/09/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp cho Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN;

          Căn cứ Quyết định số 246a/QĐ-YDASEAN ngày 23/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN về việc ban hành quy chế tuyển sinh liên thông trình độ Cao đẳng chính quy;

         Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo tuyển sinh liên thông trình độ Cao đẳng chính quy như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thí sinh tốt nghiệp trung cấp Y sĩ đa khoa, trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền muốn liên thông lên Cao đẳng Điều dưỡng phải học chuyển đổi đúng chuyên ngành trước khi tham dự thi tuyển.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

2. Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển 3 môn: Cơ bản, Cơ sở ngành và Chuyên ngành

3. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh

1

Dược

6720201

250

2

Điều dưỡng

6720301

350

4. Thời gian và phương thức đào tạo:

- Thời gian đào tạo: Từ 01 (một) đến 02 (hai) năm.

- Phương thức đào tạo: Theo tín chỉ;

- Tổng số tín chỉ/khoá học: 70 tín chỉ;

- Học phí: 335,000 đồng/tín chỉ.

5. Thủ tục hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu nhà trường), có dán ảnh và xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác;

- Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp quy định tại Mục I - đối tượng tuyển sinh và 02 ảnh 4x6 (phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh).

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01 đến ngày 10/03/2019

7. Địa điểm nộp hồ sơ: Trường Cao đẳng Y - Dược Asean:

- Lô TH2, Khu đô thị Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội

- Km15 quốc Lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Văn Lâm, Hưng Yên;

- Tổng đài: 1800 - 6681; Di động: 0985 985 093 - 0962 255 855

8. Thời gian ôn và tổ chức thi tuyển:

a) Thời gian tổ chức ôn và thi:

- Ôn tập: Dự kiến từ ngày 2-3/03 đến ngày 23-24/03/2019.

- Thi tuyển: Dự kiến 30-31/03/2019

b) Các môn ôn thi:

TT

Môn thi

Ngành Dược

Điều dưỡng

1

Môn cơ bản

Toán

Toán

2

Môn cơ sở ngành

Hóa phân tích

Giải phẫu - sinh lý

3

Môn chuyên ngành

Dược lý, Bào chế, Dược liệu và Quản lý dược.

Điều dưỡng Nội khoa, Điều dưỡng Ngoại khoa, Điều dưỡng Sản và Điều dưỡng Nhi.

c) Lệ phí ôn và thi: 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) thí sinh nộp kèm theo khi nộp hồ sơ;

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để phối hợp t/h);

- Trưởng các khoa, phòng, ban (để t/h);

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSKC1. Ngô Mạnh Trí

 

 
 

 

Bình luận

Tin tức mới