Thông báo tuyển sinh Du học sinh Lào

  25/08/2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກສຶກສາທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ສົກປີ 2018

Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN được thành lập theo quyết định số 5724/2010/QĐ- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục  và Đào Tạo Việt Nam và quyết định số 134/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động  - Thương BINH & Xã hội Việt Nam. Là Trường Cao đẳng Y – Dược đầu tiên được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, Bộ Kinh tế và năng lượng CHLB Đức và Viện Giz chọn là nơi đào tạo ra 125 Điều dưỡng sang CHLB Đức hàng năm để học tập và làm việc.

ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລແພດສາດ-ການຢາອາຊຽນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 5724/2010/QDBGDDT ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ການ ກໍ່ສ້າງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 134/QD-LDTBXH ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຫວຽດນາມ. ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ເຊິ່ງເປັນໂຮງ ຮຽນວິທະຍາໄລແພດສາດ-ການຢາ ແຫ່ງ ທຳອິດທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມຫວຽດນາມແລະກະ ຊວງເສດຖະກິດແລະພະລັງງານຂອງເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຖາບັນ Giz ເລືອກເປັນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ 125  ຄົນໄປສຶກສາ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນໃນ ທຸກໆປີ.

A. THÔNG TIN TUYỂN SINH ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກສຶກສາທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ສົກປີ

1. Đối tượng tuyển sinh

ເປົ້າໝາຍໃນການຄັດເລືອກນັກສຶກສາ

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

ຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

2. Phạm vi tuyển sinh

ຂອບເຂດຄັດເລືອກນັກສຶກສາ

Trên toàn Quốc Gia Lào

ໃນທົ່ວປະເທດ ສປປລາວ

3. Chỉ tiêu

ເປົ້າໝາຍ

300 chỉ tiêu

300 ເປົ້າໝາຍ

4.Xét trúng tuyển

ພິຈາລະນາການຖືກຄັດເລືອກ

Tốt nghiệp THPT

ຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ

TT

ລ/ດ

Ngành

ຂະແໜງ

Mã ngành

ລະຫັດຂະແໜງ

Chỉ tiêu

ເປົ້າໝາຍ

Hình thức

ຮູບການ

1

Dược ການຢາ

6720201

180

Xét tuyển

2

Điều dưỡng ການພະຍາບານ

6720301

120

Xét tuyển

ĐIỀU KIỆN: Hoàn thành chương trình đào tạo Tiếng Việt 01 năm tại trường Cao đẳng Y - Dược Asean

ເງື່ອນໄຂ: ສໍາເລັດຫຼັກສູດການຮຽນພາສາຫວຽດນາມ 01 ທີ່ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ ແພດ ສາດ-ການຢາ ອາຊຽນ

QUY ĐỊNH HỌC PHÍ:

    ກຳນົດຄ່າຮຽນ:   

- Học Tiếng Việt (cả khóa) ຮຽນພາສາຫວຽດ (ຮຽນຄົບຫຼັກສູດ):  16,000,000 VND

- Chuyên ngành (cả khóa) ຮຽນວິຊາສະເພາະ (ຮຽນຄົບຫລັກສູດ) : 35,845,000 VND

 

B. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC ສິດທິຂອງນັກສຶກສາ

- Được bố trí chỗ ăn,ở tại hệ thống Ký túc xã và Canteen của Nhà trường

ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີບ່ອນກິນຢູ່ໃນລະບົບຫໍພັກ ແລະ Canteen ຂອງໂຮງຮຽນ

Được bố trí tham quan các danh lam thắng cảnh Việt Nam mỗi năm 2 lần

ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການທັດສະນາຈອນການສຶກສາທິວວະທັດແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ຫວຽດນາມ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ

- Được đăng ký học cùng lúc 2 ngành (Dược và Điều Dưỡng)

ໄດ້ຖືກຈົດທະບຽນຮຽນ 2 ຂະແໜງພ້ອມໆກັນ (ການຢາ ແລະ ພະຍາບານ)

- Được giới thiệu việc làm trong và sau khóa học nếu sinh viên có nguyện vọng.

ໄດ້ຖືກສະເຫນີໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນ ແລະ ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຫລັກສູດ. ຖ້າຫາກວ່ານັກສຶກສາມີຄວາມ ຕ້ອງການ.

- Được học liên thông lên Đại học đúng chuyên ngành theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

ໄດ້ຮຽນຕໍ່ຂຶ້ນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຖືກກັບວິຊາສະເພາະຕາມກຳນົດກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນຂອງຫວຽດນາມ.

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC ASEAN

ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລແພດສາດ -ການຢາ ອາຊຽນ

- Địa chỉ ທີ່ຢູ່: Km 15, quốc lộ 5 (Hà Nội – Hải Phòng) Km15,  ຖະໜົນເລກ 5 (ຮ່າໂຂ້ຍ-ຫາຍຟ່ອງ)

- Điện thoại ໂທລະສັບ: +840903.417.736   -    +840948.61.61.88

- Website: http://cdasean.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

Bình luận

Tin tức mới