Thông báo tuyển dụng lao động đi làm tại Nhật Bản

  25/02/2017

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên ngành Điều dưỡng!

Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN phối hợp với Tập đoàn JVS Group tuyển dụng đơn hàng Điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản.

Bình luận

Tin tức mới