Thông báo tổ chức trả nợ môn đối với sinh viên khóa 7

  08/08/2020

THÔNG BÁO

Kế hoạch học trả nợ môn học/mô-đun đối với sinh viên khóa 7 (lần 2)

 

Kính gửi:      - Giáo viên chủ nhiệm;

- Ban cán sự và sinh viên các lớp,

                                                                                                                                                                         

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 và căn cứ Quy chế tổ chức học lại, thi lại. Nhà trường thông báo kế hoạch học trả nợ mô đun/môn học đối với sinh viên còn nợ môn như sau:

1. Thời gian

Bắt đầu từ ngày 11/08/2020

2. Thủ tục đăng ký học lại:

Trước khi tổ chức lớp yêu cầu sinh viên thuộc diện học lại phải hoàn thành các thủ tục sau:

- Đăng ký với phòng đào tạo và nộp đơn xin tự nguyện tổ chức lớp học lại, thời hạn nộp đơn 11/08/2020;

- Nộp học phí (sinh viên nộp học phí học lại tại Bộ phận Tài vụ - Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm và cô Nguyễn Thị Thu Trang);

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành các thủ tục không được vào lớp và không được tính kết quả học tập.

3. Học phí: 335,000 đồng/tín chỉ (Nhà trường thu 70%, tương ứng với 234,500đ/tín chỉ)

- Đối với lớp học từ 10 sinh viên trở lên nộp học phí: 234,500 đồng/tín chỉ.

- Đối với lớp học dưới 10 sinh viên đóng học phí bằng lớp 10 sinh viên. Mức học phí của mỗi sinh viên phải nộp như sau: (10 x 234,450 đồng x số tín chỉ)/số sinh viên)

Nhận được thông báo này đề nghị giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự các lớp và sinh viên thuộc diện học trả nợ môn (có danh sách kèm theo) nghiêm túc thực hiện.

Danh sách sinh viên tạm thời và mô - đun/môn học kèm theo:

Khoa Điều dưỡng:  Tại đây;

Khoa Dược: Tại đây;

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây;

Ghi chú:

- Đối với Khoa Điều dưỡng hiện tại còn các môn học chưa kết thúc Pháp luật, Sinh học di truyền, Vi sinh ký sinh trùng, Tiếng anh 2, Giải phẫu, Sinh lý, Sinh lý bệnh, Điều dưỡng cơ sở 1, phòng đào tạo sẽ có cập nhật và thông báo sau.

- Đối với khoa Dược hiện tại đang được tổng hợp điểm tích lũy các môn học và cũng sẽ được thông báo cập nhật bổ sung liên tục.

- Các trường hợp sai sót (đã hoàn thiện học lại, học bổ sung cùng các khóa, lớp trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 nhưng chưa được cập nhật điểm hoặc vẫn đang nằm trong danh sách học lại) yêu cầu báo lại phòng đào tạo (thầy Nguyễn Duy Sơn, SĐT: 0967.016.777)

- Thời khóa biểu sẽ được cập nhật liên tục trên website và FanPage đề nghị ban cán sự, sinh viên học lại, trả nợ môn/mô - đun chú ý theo dõi.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bình luận

Tin tức mới