Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

  26/04/2021

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30-04 và 01-5

              Kính gửi: Các đơn vị trong trường,

Thực hiện quy định của Nhà nước về nghỉ Lễ ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động Mùng 1 tháng 5. Trường Cao đẳng Y - Dược Asean thông báo lịch nghỉ Lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ: 

Toàn trường nghỉ 04 ngày, bắt đầu từ Thứ 6 ngày 30/04/2021 đến hết Thứ 2 ngày 03/5/2021.

2. Kế hoạch bổ sung và chế độ thưởng nghỉ Lễ

- Kế hoạch đào tạo trùng với ngày nghỉ sẽ được Phòng đào tạo bố trí vào thời gian tiếp theo.

- Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động ngày nghỉ 30/4 và 01/5 được hưởng lương. Chế độ thưởng theo quy định của Nhà trường.

Trân trọng thông báo!

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới