Thông báo lịch thi hết môn-đun học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

  20/07/2020

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi hết mô-đun học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 của Nhà trường. Phòng đào tạo thông báo lịch thi hết mô-đun học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian thi:

Từ ngày 27/07/2020 đến hết ngày 15/08/2020

|Lịch thi chi tiết của từng phòng thi, lớp thi sinh viên xem TẠI ĐÂY

2. Các lớp thi:

- Sinh viên Khoa Dược khóa 8, khóa 9;

- Sinh viên khoa Điều dưỡng khóa 8, khóa 9;

3. Giám thị coi thi:

Theo lịch phân công, giám thị xem phòng coi thi TẠI ĐÂY

4. Một số lưu ý:

- Sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 không được dự thi

- Sinh viên thuộc diện học trả nợ môn yêu cầu lên trước giờ thi 30 phút để giải quyết các thủ tục (nếu có)

Trên đây là kế hoạch thi hết mô - đun môn học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, Phòng đào tạo thông báo để Giáo viên chủ nhiệm, các khoa, toàn thể sinh biết và nghiêm túc thực hiện.

Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2020

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bình luận

Tin tức mới