Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên

  11/06/2018

THÔNG BÁO

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Trường Cao đẳng Y - Dược Asean thông báo tới toàn thể sinh viên nhà trường kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian, địa điểm nhận bằng

- Thời gian: Ngoài các đợt phát bằng theo kế hoạch cụ thể những anh (chị) sinh viên chưa có điều kiện nhận bằng theo kế hoạch phát bằng của Nhà trường thì sẽ nhận vào Thứ 3 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tế, nghỉ hè,..)

- Nơi nhận bằng: Phòng đào tạo Nhà trường

(Km 15, Quốc Lộ 5, Văn Lâm, Hưng Yên)

2. Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên đến nhận bằng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hoàn thành việc trả sách, tài liệu cho thư viện (nếu có)

- Hoàn thành các thủ tục hồ sơ còn thiếu (nếu có)

- Hoàn thành các khoản đóng góp: học phí, lệ phí thi, các khoản đóng góp theo quy định của nhà trường

- Hoàn thành chứng chỉ chuẩn đầu ra: Tin học, Tiếng Anh và 3G (chứng chỉ 3G đối với ngành Dược)

3. Giấy tờ cần thiết mang theo khi nhận bằng:

- Giấy tờ tùy thân có ảnh

- Trường hợp nhận hộ: Phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương UBND xã/phường (ký tên, đóng dấu) đồng thời người đi nhận hộ phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh.

Lưu ý: Nhà trường không giải quyết cấp phát bằng cho các trường hợp không đủ các điều kiện trên.

 

Nơi nhận:

- Phòng quản lý đào tạo,

- Phòng công tác HS-SV,

- Website: https://cdasean.edu.vn

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

Bình luận

Tin tức mới