Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán xuân Tân Sửu 2021

  07/01/2021

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán xuân Tân Sửu 2021

                   Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Thực hiện Quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán xuân Tân Sửu năm 2021 đối với các đơn vị trong trường như sau:

1. Thời gian nghỉ:

1.1. Đối với sinh viên các hệ:

Bắt đầu nghỉ từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 (tức ngày 20/12 AL đến hết ngày 10/Giêng AL)

1.2. Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động:

Bắt đầu nghỉ từ ngày 8/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 (tức ngày 27/12 AL đến hết ngày 10/Giêng AL)

2. Chế độ nghỉ Tết

- Các chế độ theo quy định của Nhà trường

- Các ngày nghỉ Tết từ 11/02 đến15/02/2021 (tức ngày 30 Tết, 1, 2, 3, 4 tháng Giêng) cán bộ, giảng viên, công nhân viên được hưởng lương

3. Một số lưu ý:

- Đối với sinh viên thực hiện đúng quy định về thời gian nghỉ của Nhà trường đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Pháp luật, hướng dẫn của phụ huynh, không tham gia các tệ nạn xã hội.

- Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện công tác vệ sinh nơi làm việc, niêm phong, bàn giao chìa khóa cho tổ bảo vệ.

Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường và toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                      

- Như kính gửi;

- Lưu

 

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

Bình luận

Tin tức mới