Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020

  26/12/2019

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ Tết Canh Tý năm 2020.

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ trong năm 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 như sau:

 

1. Đối với Tết Dương lịch (ngày 1/1/2020).

Toàn trường được nghỉ học tập và làm việc ngày thứ 4 ngày 1/1/2020

 

2. Đối với Tết Canh Tý năm 2020.

- Học sinh sinh viên được nghỉ học bắt đầu từ ngày 18/1/2020 (tức ngày 24/12AL) đến hết ngày 2/2/2020 (tức ngày 9/1 AL)

- Cán bộ, giảng viên, người lao động được nghỉ làm việc bắt đầu từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26/12 AL) đến hết ngày 02/2/2020 (tức ngày 9/1 AL)

 

3. Chế độ chính sách:

Các chế độ chính sách thực hiện theo quy chế của Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

 

Vậy, nhà trường thông báo để cán bộ, giảng viên, người lao động và toàn thể sinh viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);

- Phòng đào tạo, công tác HSSV, các khoa: Dược, Điều dưỡng, Cơ bản;

- Phòng Hành chính tổ chức;

- Lưu.

Hưng Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới