Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2021

  25/12/2020

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2021

                   Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Thực hiện Quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2021 đối với các đơn vị trong trường như sau:

1. Thời gian nghỉ:

03 ngày, Từ thứ 6 ngày 1/1/2021 đến Chủ nhật ngày 3/1/2021.

2. Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường

- Toàn thể sinh viên các hệ;

3. Chế độ nghỉ Lễ

- Các chế độ theo quy định của Nhà trường

- Ngày nghỉ 1/1/2021 cán bộ, giảng viên, công nhân viên được hưởng lương

Nơi nhận:                                                                                      

- Như kính gửi;

- Lưu

 

Hưng Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Bình luận

Tin tức mới