Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

  22/08/2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

 

Kính gửi: Các Phòng ban, khoa, Trung tâm trong toàn trường.

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2019 đối với cán bộ giảng viên, người lao động, sinh viên trong toàn trường như sau:

 

1. Thời gian nghỉ:

Toàn trường nghỉ 3 ngày, từ ngày 31/08 đến hết ngày 02/09/2019 (Bắt đầu thứ 3 ngày 3/09 các hoạt động làm việc, giảng dạy và học tập của toàn trường trở lại bình thường).

 

2. Chế độ ngày nghỉ:

Đối với các bộ giảng viên, nhân viên người lao động được hưởng lương ngày Lễ 2/9 còn các ngày khác không được hưởng lương.

Vậy, nhà trường thông báo để các đơn vị trong toàn trường nắm lịch và nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website: http://cdasean.edu.vn

Vậy, nhà trường thông báo để các đơn vị trong toàn trường nắm lịch và n

Hưng Yên, ngày 22 tháng 08 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Bình luận

Tin tức mới