Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2018 - 2019

  04/07/2019

THÔNG BÁO NGHỈ HÈ

Các lớp Cao đẳng chính quy Khóa 6, Khóa 7, Khóa 8

Kính gửi:  Sinh viên, Giảng viên, cán bộ nhân viên trong toàn trường;

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tế, Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè các lớp Cao đẳng Khóa 6, 7, 8 như sau:

1. Thời gian nghỉ hè:

Từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 11/08/2019

2. Thời gian vào năm học mới năm học 2019 - 2020

Tất cả sinh viên các lớp chính quy bắt đầu đi học, thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 kể từ ngày 12/08/2019.

3. Một số lưu ý:

- Những lớp sinh viên có nhu cầu học thêm học kỳ phụ (theo quy chế đào tạo Tín chỉ), yêu cầu cán bộ quản lý viết đơn đề xuất gửi Phòng Đào tạo, Ban giám hiệu để Nhà trường sắp xếp kế hoạch.

- Sinh viên nghỉ hè lành mạnh, bổ ích và không tham gia các tệ nạn xã hội.

- Đầu năm học mới đóng góp các khoản học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 theo quy định (Ban giám hiệu sẽ có thông báo cụ thể cho từng khóa).

- Nhận được thông báo này, Giáo viên chủ nhiệm, các phòng chức năng (Đào tạo, Công tác HSSV), sinh viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

 

Bình luận

Tin tức mới