Thông báo lịch học Thực hành môn học GDQP&AN

  01/08/2022

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học thực hành môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh đối với sinh viên chính quy K10, 11 và Liên thông K9, 10.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN thông báo kế hoạch học thực hành môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh như sau:

1. Nội dung học tập:

- Sinh viên học chương trình Giáo dục Quốc phòng & An ninh theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH đối với trình độ cao đẳng.

- Khối lượng kiến thức:

+ Hệ cao đẳng chính quy: 75 tiết (gồm 44 tiết lý thuyết, 31 tiết thực hành)

+ Hệ cao đẳng liên thông: 30 tiết (gồm 21 tiết lý thuyết, 9 tiết thực hành)

2. Đơn vị đào tạo:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Thủy Lợi (cơ sở Phố Hiến, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) - Đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ đào tạo theo phân khu vực.

3. Thời gian học tập:

- Đối với sinh viên chính quy K10,11: Từ ngày 5/8/2022 đến ngày 7/8/2022

- Đối với sinh viên Liên thông K9, 10: Từ 7/8/2022

4. Địa điểm học tập:

Học tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Thủy Lợi (cơ sở Phố Hiến), quốc lộ 38B Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên

5. Một quy định sinh viên cần lưu ý:

- Phương tiện di chuyển: Nhà trường sẽ thuê xe đưa HSSV đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Thủy Lợi và đón về khi học xong. HSSV có mặt tại trường lúc 4h00 thứ 6 ngày 5/8/2022 để xuất phát và đón về 17h00’ Chủ nhật ngày 7/8/2022 (xe đưa - đón sinh viên theo danh sách đăng ký của giáo viên chủ nhiệm).

- Nội quy học tập: Sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế học tập của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Thủy Lợi

- Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt: Cơ sở vật chất phụ vụ học tập như: Quần, áo, mũ, chăn, gối, màn, chậu giặt…sinh viên được mượn. Đồ dùng cá nhân, sách vở, bút, chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên sinh viên tự mang theo.

- Định mức ăn ở, bảo quản quân trang, chứng chỉ, điện nước sinh hoạt sinh viên nộp trực tiếp tại Trung tâm theo quy định: Bảo quản quân trang: 50.000 đồng/ 01 sinh viên ( 2 bộ), chứng chỉ: 25.000 đồng/01 sinh viên, tiền ăn: 60.000 đồng/ 01 ngày/ 01 sinh viên ( Bữa sáng 12.000 đồng, hai bữa chính mỗi bữa 24.000 đồng), tiền ở 100.000 đồng/ 01 sinh viên.

- Chi tiết sinh viên liên hệ: Thầy Lý Ngọc Binh, ĐT: 0366203746 hoặc Thầy Nguyễn Duy Sơn, ĐT: 0967016777.

Đề nghị Trưởng, phó các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo!

                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (đã ký)

                                                                   ThS. Đường Xuân Tùng

 

Bình luận

Tin tức mới