Thông báo kết quả sơ tuyển Điều dưỡng Quốc tế năm 2019

  04/10/2019

KẾT QUẢ KỲ THI SƠ TUYỂN

Chương trình Điều dưỡng Quốc tế cấp học bổng toàn phần năm 2019

Hội đồng sơ tuyển thông báo kết quả kỳ thi sơ tuyển chương trình Điều dưỡng Quốc tế cấp học bổng năm 2019 như sau:

1. Tổng hợp kết quả:

- Tổng danh sách dự sơ tuyển: 103 sinh viên

- Danh sách trúng tuyển (đủ điều kiện xét học bổng): 70

- Danh sách trúng tuyển (không đủ điều kiện xét học bổng): 10

- Danh sách loại: 23

2. Kết quả chi tiết:

 

Bình luận

Tin tức mới