Thông báo kế hoạch tổ chức học tập trung tại trường

  14/02/2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP TRUNG

(Sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19)

         

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”;

Căn cứ Công văn số 294/SLĐTBXH-GDNN ngày 09/02/2022 của Sở Lao động Tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức dạy học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương trong cả nước;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 14/2/2022 về việc tổ chức trở lại học tập trung của Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN,

          Ban Giám hiệu quyết định đưa sinh viên trở lại trường học tập trung như sau:

1. Thời gian tổ chức học tập trung

- Từ ngày 21/02/2022: Sinh viên hệ chính quy các khóa 9, 10, 11 bắt đầu trở lại học tập trung tại trường;

- Từ ngày 06/3/2022: Sinh viên hệ Liên thông, Văn bằng 2 khóa 9, 10 bắt đầu trở lại học tập trung tại trường;

(có kế hoạch học tập kèm theo)

- Riêng điểm đào tạo Quảng Bình (sinh viên học tập bắt đầu từ ngày 14/02/2022 theo kế hoạch chung của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình);

2. Điều kiện trở lại học tập trung

- Sinh viên khi quay trở lại trường học tập trung đều phải đảm bảo tiêm đủ 02 mũi vắc-xin. Trường hợp chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-xin, đề nghị liên hệ với cơ quan y tế địa phương để tiêm đủ trước khi quay trở lại trường. Trường hợp sinh viên có bệnh lý nền (có xác nhận của cơ quan y tế địa phương hoặc bệnh viện) không tiêm đủ 02 mũi vắc-xin, nếu có nhu cầu quay trở về trường học tập trung phải có cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm khi phát sinh rủi ro liên quan đến dịch bệnh. Trường hợp chưa tiêm mũi 3, sinh viên đăng ký tại địa phương nơi cư trú (phường/xã) sau khi trở lại trường học tập trung.

- Trường hợp người học thuộc các đối tượng F0, nguy cơ cao (tiếp xúc trực tiếp với F0 và có các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi,..), F1 sẽ không đến trường, chủ động liên hệ với giảng viên giảng dạy học phần/môn học của mình để nhận tài liệu tự nghiên cứu trong thời gian điều trị/cách ly y tế theo quy định; sau thời gian điều trị/cách ly y tế phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính của cơ quan y tế trong vòng 24h trước khi trở lại trường. Ngay khi đến trường phải nộp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính cho GVCN để tổng hợp báo cho Ban phòng, chống dịch bệnh covid-19 của Nhà trường.

3. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Giảng viên, sinh viên khi đến trường phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Khai báo y tế - Không tập trung) và các hướng dẫn an toàn dịch bệnh của cơ quan y tế và của Nhà trường.

4. Xử lý khi phát hiện bị nhiễm Covid-19 (F0) trong thời gian học tập trung

- Giảng viên, sinh viên khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe phải báo ngay cho bộ phận y tế của Nhà trường để kiểm tra hoặc liên hệ ngay trạm y tế phường/xã để khai báo và kiểm tra.

- Khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 trong trường, yêu cầu các bộ phận chức năng thực hiện theo quy định “các bước xử lý khi có học sinh mắc Covid-19 trong trường học” của Bộ GD&ĐT. (Tổ công tác phòng chống Covid cần có hướng dẫn cụ thể báo cáo Ban Giám hiệu)

- Những trường hợp có kết quả dương tính phải thực hiện cách ly y tế theo quy định của ngành Y tế. 

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Phòng công tác Học sinh sinh viên

- Làm đầu mối triển khai cập nhật thông tin tiêm vắc-xin, tình trạng F0, nguy cơ cao, F1 của sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu trước khi sinh viên trở về trường.

- Huy động các thành viên trong Tổ hỗ trợ (ban phòng, chống dịch bệnh) hỗ trợ sinh viên của trường tại nơi cách ly khi cần thiết.

5.2. Ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Xây dựng hướng dẫn và kịch bản chống dịch;

- Phổ biến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định;

- Xác định F1 (khi phát hiện F0 tại trường), thông báo cho các Khoa, Phòng, Trung tâm và đơn vị liên quan.

- Theo dõi, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho sinh viên tại nơi cách ly (trường hợp đặc biệt gặp khó khăn).

5.3. Phòng Đào tạo

- Làm đầu mối rà soát lại công tác chuẩn bị cho học tập trung

- Chỉ đạo các khoa thực hiện công tác giảng dạy theo đúng tiến độ

- Cùng với các khoa, phòng giải quyết cụ thể các việc phát sinh trong khi học tập trung

5.4. Phòng Hành chính tổng hợp

- Vệ sinh môi trường học đường, ký túc xá, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, dụng cụ đo nhiệt độ, cơ sở vật chất phục vụ cho học tập trung

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác học tập

- Chuẩn bị đầu mối về đăng ký nhà ở ký túc xá cho sinh viên (đơn, giấy tờ yêu cầu cần thiết).

5.5. Các khoa chuyên môn

- Phối hợp với phòng đào tạo để nắm kế hoạch đào tạo, chuẩn bị phòng thực hành, thí nghiệm.

- Làm dự trù vật tư tiêu hao, dung môi hóa chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên.

- Liên hệ với cơ sở thực hành lâm sàng (bệnh viện) cho sinh viên theo tiến độ đào tạo.

- Bố trí giáo viên giảng dạy báo cáo Hiệu trưởng và phòng đào tạo đưa vào lịch giảng dạy theo kế hoạch. Trường hợp mời giảng viên thỉnh giảng phải báo cáo phòng đào tạo biết để xem xét có đủ điều kiện giảng dạy hay không, nếu đủ điều kiện trình Hiệu trưởng ký Hợp đồng giảng dạy.

5.6. Các đơn vị trong trường, Giáo viên chủ nhiệm

- Trưởng các đơn vị và Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các thành viên trực thuộc và sinh viên lớp mình biết về các trương hợp F0, F1, nguy cơ cao,..để thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ liên hệ Giảng viên học phần/môn học mà sinh viên lớp mình thuộc diện cách ly y tế không thể học tập trung để nhận tài liệu tự nghiên cứu tại nhà.

- Giảng viên giảng dạy các học phần/môn học chịu trách nhiệm gửi tài liệu học tập cho sinh viên thuộc diện cách ly y tế bắt buộc để sinh viên tự học, tự nghiên cứu trong thời gian cách ly y tế theo quy định.

Trên đây là kế hoạch đưa sinh viên trở lại trường học tập trung sau thời học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm truyền tải thông tin này đến cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện nhằm góp phần vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người và vừa đảm bảo thực hiện công tác giảng dạy/học tập đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện nếu các Phòng, Khoa, Trung tâm, Giáo viên chủ nhiệm có khó khăn vướng mắc gì đề nghị báo cáo Ban Giám hiệu và Thường trực Hội đồng quản trị để cùng bàn bạc giải quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c, phối hợp chỉ đạo);

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị trong trường (để th/h);

- Lưu VT; ĐT.

Hưng Yên, ngày 14 tháng 02 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Bình luận

Tin tức mới