Thông báo kế hoạch khai giảng năm học mới, tổng kết năm học 2019 - 2020 và trao bằng tốt nghiệp khóa 7

  10/12/2020

THÔNG BÁO

V/v khai giảng năm học 2020 - 2021, tổng kết năm học 2019 - 2020 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Khóa 7.

 

          Kính gửi:    - Các đơn vị trong trường;

                               - Toàn thể sinh viên các khóa: Khóa 7, khóa 8, khóa 9, khóa 10.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo kế hoạch khai giảng năm học 2020 - 2021, tổng kết năm học 2019 - 2020 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 7 (niên khóa 2017 - 2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00, ngày 19/12/2020

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN. Km15, Quốc lộ 5, Trưng Trắc, Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

2. Thành phần tham dự:

- Khách mời;

- Ban lãnh đạo: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Giám hiệu; Trưởng/Phó các phòng, ban, khoa, trung tâm;

- Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn trường;

- Sinh viên các khóa: 7, 8, 9, 10 (lưu ý: 100% sinh viên Khóa 7 và Khóa 10 tham dự; Khóa 8, Khóa 9 mỗi lớp cử 5 sinh viên ưu tú và toàn thể ban cán sự lớp).

3. Một số yêu cầu:

- Trang phục: Cán bộ giảng viên nam mặc comple, sơ mi trắng đeo cà vạt; cán bộ, giảng viên nữ mặc áo dài. Sinh viên mặc áo trắng quần tối màu;

- Sinh viên khóa 7 nhận bằng tốt nghiệp đăng ký mượn áo mũ cử nhân tại phòng Hành chính tổ chức (gửi danh sách đăng ký theo lớp qua GVCN);

- Sinh viên thuộc các diện tuyên dương khen thưởng: Thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp (danh sách do phòng khảo thí, phòng công tác HSSV sẽ gửi cho GVCN);

Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị và toàn thể sinh viên trong trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như trên (để th/h);

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);

- Các PHT (để biết);

- website: www.cdasean.edu.vn;

- Lưu VT.

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Bình luận

Tin tức mới