Thông báo học tập trở lại sau thời gian tạm nghỉ dịch bệnh Covid-19

  11/08/2021

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch đào tạo trở lại sau kỳ nghỉ hè và thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19

 

            Kính gửi:  - Phòng Đào tạo; 
                               - Các khoa chuyên môn (Dược, Điều dưỡng);
                               - Giáo viên chủ nhiệm và s
inh viên các lớp Khóa 9, Khóa 10,

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo và để đảm bảo tiến độ học tập năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch học tập trở lại như sau:

 

1. Hoàn thành công tác đào tạo năm học 2020 - 2021

1.1. Đối với các môn học đã hoàn thành (Khóa 9, 10):

  Tổ chức thi kết thúc mô-đun môn học như sau:

  - Thời gian: Bắt đầu từ ngày thứ 2 16/8/2021 đến ngày 31/8/2021

  - Hình thức: Trực tuyến và thực hiện theo đúng quy chế thi hiện hành (Lịch cụ thể phòng Đào tạo sẽ thông báo đến các lớp theo thời khóa biểu)

  1.2. Đối với các mô-đun môn học chưa hoàn thành:

  Tổ chức giảng dạy bổ sung đối với những môn điều kiện cho phép. Đối với các môn học thực hành và lâm sàng tại bệnh viện thì tùy thuộc vào tình hình thực tế tại Bệnh viện để tiếp tục thực hiện (Lịch cụ thể phòng Đào tạo sẽ thông báo đến các lớp sau)

  - Thời gian thực hiện: Từ thứ 3 ngày 10/8/2021 đến khi kết thúc.

  - Hình thức: Trực tuyến và thực hiện theo đúng quy chế thi hiện hành

 

2. Công tác đào tạo năm học 2021 - 2022

 Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 sẽ triển khai công tác giảng dạy trực tuyến với một số môn học bắt đầu từ thứ 2 ngày 6/9/2021 (áp dụng cho đến khi có sự thay đổi về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19).

Thời khóa biểu sẽ được đăng tải tại website: http://cdasean.edu.vn.

Đối với sinh viên Khóa 11, nhà trường sẽ thông báo chi tiết sau khi nhập học đợt 1 (ngày 18/8/2021).

Trên đây là nội dung thông báo về kế hoạch đào tạo trong trong thời gian tới, Nhà trường thông báo tới sinh viên các Khóa 9, 10 và các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c)

- Sinh viên toàn trường;

- Phòng đào tạo;

- Phòng CTHSSV;

- Trung tâm Truyền thông & Tuyển sinh;

- Phòng khảo thí;

- Lưu.
 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Bình luận

Tin tức mới