Thời khóa biểu tuân học thứ 47 năm học 2019-2020

  26/06/2020

LỊCH HỌC TUẦN 47 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 29/06/2020 đến ngày 07/07/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 47 năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới