Thời khóa biểu tuần học 37 năm học 2017 - 2018

  19/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC 37, NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày 23/04 đến ngày 29/04

Lớp Ca Tiết
 học
Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
K5P3A
K5P2
S 5 105   14h00' Nộp sổ báo cáo thực tập tốt nghiệp về Phòng Đào tạo Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5P3B C 5 105   14h00' Nộp sổ báo cáo thực tập tốt nghiệp về Phòng Đào tạo Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
K5ĐD1
K5SĐ1
C 5   Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
GV: Cô Hà
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.207 KHB
Ôn thi tốt nghiệp môn Điều dưỡng cơ sở
GV: Cô Phương Anh
10/10 tiết
(Học 10 tiết/ngày)
P.207 KHB
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
GV: Cô Hà
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
P.207 KHB
Ôn thi tốt nghiệp môn TH Điều dưỡng cơ sở
GV: Cô Vui
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K5ĐD3 S 5   Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GV: Cô Vui
05/05 tiết
Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
GV: Cô Hà
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Ôn thi tốt nghiệp môn Điều dưỡng cơ sở
GV: Cô Phương Anh
10/10 tiết
(Học 10 tiết/ngày)
Ôn thi tốt nghiệp môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngọai khoa
GV: Cô Phương Anh
10/10 tiết
(Dạy 10 tiết/ngày)
Tự ôn Tự ôn
K6P1A
K6SD1
S 5   8h00' Tổ 1 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
05/20 tiết
13h00' Tổ 2 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
05/20 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
10/20 tiết
13h00' Tổ 2 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
10/20 tiết
Phòng thực hành
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch 8h00' Tổ 1 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
15/20 tiết
13h00' Tổ 2 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
15/20 tiết
Phòng thực hành
8h00' Tổ 1 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
20/20 tiết
13h00' Tổ 2 TH Bào chế 2
GV: Cô Hiền
20/20 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn
K6 P1B
K6ĐD1B
(lào)
S 5   Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
25/30 tiết
P.107 KHB
Tư tưởng Hồ Chí Minh
GV: Cô Huệ
25/45 tiết
P.107 KHB
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
25/30 tiết
P.107 KHB
Kỹ năng mềm
GV: Cô Hạnh
30/30 tiết
P.107 KHB
Tự ôn Tự ôn
K6ĐD1A
K6SĐ1
C 5   Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6IN1 C 5   Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Đi thực hành tại Bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6P3A S 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
25/30 tiết
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
30/30 tiết

Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
25/45 tiết

 

Tự ôn Tự ôn
K6P3B C 5 102 Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
25/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
25/30 tiết
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Quản lý tồn trữ thuốc
GV: Thầy Hoằng
30/30 tiết
Dược lý 2
GV: Cô Tuyết
25/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K6P3C S 5 103

Dược lý 2
GV: Cô Hồng
30/45 tiết

 

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
20/30 tiết
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
35/45 tiết
 Tự ôn  Tự ôn
K6P3D C 5 103

Dược lý 2
GV: Cô Hồng
20/45 tiết

 

Kiểm nghiệm
GV: Thầy Lâm
20/30 tiết
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Tổ 2 TH Giải phẫu Sinh lý
GV: Thầy Hải
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Dược lý 2
GV: Cô Hồng
35/45 tiết
 Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3A C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K6ĐD3B C 5 104 Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Thực hành hết môn ở bệnh viện theo kế hoạch của Nhà trường Tự ôn Tự ôn
K7P1
K7ĐD1
  5   TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/30 tiết
Phòng thực hành
Sinh lý
GV: Thầy Thinh
20/20 tiết
P.104 KHB
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch 13h00' TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
15/30 tiết
Phòng thực hành
TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Phòng thực hành
Tự ôn Tự ôn

K7P1BB
K7ĐD1B (Lào)

 

S 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tự ôn Tự ôn
C 4   Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Hạnh
04 tiết/buổi
P.205 KHB
Tiếng Việt cơ sở 2
GV: Cô Vân
03 tiết/buổi
P.205 KHB
16h15' Sinh hoạt lớp
02 tiết/buổi/tuần
GV: Cô Nhung
Tự ôn Tự ôn
K7P3A C 5 A301 Chính trị 2
GV: Cô Huệ
60/60 tiết

TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Châm
15/15 tiết
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch 8h00'Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
20/30 tiết
8h00' Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
20/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3B S 5 101 8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
48/60 tiết
13h30' Tổ 3 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
25/30 tiết
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

8h00' TH Sinh học và di truyền
GV: Cô Hoan
15/15 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
20/30 tiết

 

13h30' Tổ 1 TH Hóa đại cương vô cơ
GV: Cô Thắm
30/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ
Tự ôn Tự ôn
K7P3C S 5 105

8h00' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
20/25 tiết
GĐ 102
13h30' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

 

Tổ 2 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Nghỉ lễ 10/3 âm lịch 13h30' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
25/25 tiết
GĐ 103

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
48/60 tiết

13h30' Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
K7P3D C 5 A302

13h30' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
20/25 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
30/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

13h30' Tổ 2 TH Hóa phân tích
GV: Cô Tình
05/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

8h00' Tổ 3 TH Hóa học đại cương vô cơ
Cô Thắm
10/30 tiết

Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

8h00' Giải phẫu
GV: Thầy Thinh
25/25 tiết
   GĐ 103                       
     13h30' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
25/45 tiết

 

13h30' Chính trị 2
GV: Cô Huệ
60/60 tiết

8h00' Tổ 1 TH Hóa hữu cơ
GV: Thầy Tuấn
10/30 tiết
Tổ 2, 3: Nghỉ

Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3A S 5 104 Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ
Giảng đường 2
13h00' Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
25/45 tiết
Giảng đường 2

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
25/30 tiết

 

Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

8h00' Sinh hoạt lớp
(1 tiết/tuần)
Chính trị 2
GV: Cô Huệ
40/60 tiết

 

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
30/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
K7ĐD3B C 5 101 Tổ 2 TH Vi sinh ký sinh trùng
GV: Thầy Hạt
20/30 tiết
Tổ 1,3: Nghỉ

Sinh lý bệnh
GV: Thầy Hải
25/30 tiết

 

Nghỉ lễ 10/3 âm lịch


Chính trị 2
GV: Cô Huệ
40/60 tiết

 

Tiếng Anh 2
GV: Cô Liên
30/45 tiết
Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3A CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTD 5.3B CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn
LTDD 5.3 CN 10 LS Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn Tự ôn

Bình luận

Tin tức mới