Thời khóa biểu tuần học 23 năm học 2018 - 2019

  11/01/2019

LỊCH HỌC TUẦN 23 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 14/12/2018 đến ngày 20/01/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 23 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới