Thời khóa biểu tuần học 20 năm học 2018 - 2019

  20/12/2018

LỊCH HỌC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 20 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới