Thời khóa biểu tuần học 18 năm học 2020-2021

  12/12/2020

THỜI KHÓA TUẦN 18 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 18 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới