Thời khóa biểu tuần học 12 năm học 2020 - 2021

  31/10/2020

THỜI KHÓA TUẦN 12 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 02/11/2020 đến ngày 8/11/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 12 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới