Thời khóa biểu tuần học 12 năm học 2018 - 2019

  26/10/2018

LỊCH HỌC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 12 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới