Thời khóa biểu tuần học 05 năm học 2020 - 2021

  11/09/2020

LỊCH HỌC TUẦN 05 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 05 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới