Thời khóa biểu tuần học 04 năm học 2020 - 2021

  04/09/2020

LỊCH HỌC TUẦN 04 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 04 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới