Thời khóa biểu tuần học 03 năm học 2020 - 2021

  29/08/2020

LỊCH HỌC TUẦN 03 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/09/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 03 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới