Thời khóa biểu tuần 9 năm học 2017-2018

  16/02/2017

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 09/10 đến ngày 15/10)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 02/10 đến ngày 09/10)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7  - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 25/09 đến ngày 01/10)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6  - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 18/09 đến ngày 25/09)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5  - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 11/09 đến ngày 17/09)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4  - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 03/09 đến ngày 10/09)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC THỨ 3  - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 28/08 đến ngày 03/09)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC THỨ 2  - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 21/08 đến ngày 27/08)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC THỨ NHẤT  - NĂM HỌC 2017-2018

(áp dụng từ ngày 14/08 đến ngày 22/08)

 

 

Bình luận

Tin tức mới