Thời khóa biểu tuần 8 năm học 2018 - 2019

  29/09/2018

LỊCH HỌC TUẦN 8 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 8 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới