Thời khóa biểu tuần 7 năm học 2018 - 2019

  21/09/2018

LỊCH HỌC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 7 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới