Thời khóa biểu tuần 52 (tuần 2) năm học 2018 - 2019

  04/08/2018

LỊCH HỌC TUẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 2 đối với sinh viên khóa mới - Khóa 8 (2018-2021) như sau:

- Sinh viên khóa cũ nghỉ hè đến hết ngày 19/08/2018

Bình luận

Tin tức mới