Thời khóa biểu tuần 52 năm học 2019 - 2020

  02/08/2020

LỊCH HỌC TUẦN 52 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 52 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới