Thời khóa biểu tuần 52 năm học 2019 - 2020

  06/08/2019

LỊCH HỌC TUẦN 52 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 52 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới