Thời khóa biểu tuần 51 năm học 2019 - 2020

  23/07/2020

LỊCH HỌC TUẦN 51 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày27/07/2020 đến ngày 02/08/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 51 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới